Reiskostendeclaratie Afdelingsactiviteiten

De afdeling Brabant (waar Eindhoven onder valt) beslaat een groot oppervlak. Om ervoor te zorgen dat onze afdelingsactiviteiten door alle leden bezocht kunnen worden biedt de JS Brabant de mogelijkheid om reiskosten voor activiteiten georganiseerd door de afdeling te declareren. Reiskosten binnen Brabant worden op basis van het tweede klas tarief openbaar vervoer uitbetaald. Autokilometers worden alleen vergoed indien er minimaal drie JS-leden in de auto zitten. De vergoeding is dan maximaal 0,19 euro per km.

De gemaakte reiskosten kan je declareren bij onze penningmeester. De declaratie dient altijd vergezeld te gaan van originele betaalbewijzen. Bewaar je treinkaartje of benzinebon dus zorgvuldig!

Let op: als je met een OV-chipkaart reist, moet je die eerst online hebben aangemeld, anders is het niet mogelijk om online jouw reisgegevens terug te vinden. Kijk hier voor meer informatie.

Je kunt je declaratie per e-mail opsturen naar de penningmeester van de afdeling Brabant.

Verder dien je de declaratie in te leveren in het boekjaar (1 januari – 31 december) waarop deze betrekking heeft. Declaraties die te laat zijn, kunnen niet meer worden behandeld.

Voor vragen kun je contact opnemen de penningmeester.

Voor vragen over declaraties kun je contact opnemen met de penningmeester van de afdeling Brabant:

Jonge Socialisten in de PvdA