Provinciale motieavond

elections-1496436_1280

Afgelopen dinsdag 18 april zijn wij een samenwerking met de afdelingen Brabant en Arnhem-Nijmegen aangegaan om gezamenlijk met onze leden moties te schrijven voor op het voorjaarscongres 2017 in Nijmegen. Op het congres zullen de moties met voldoende steunbetuigingen naar voren en in stemming worden gebracht.

 

Wanneer de moties door een meerderheid van het congres zijn gekozen, vormen zij het nieuwe standpunt van de Jonge Socialisten in de PvdA. Het aantredende bestuur zal van de verkozen standpunten werk moeten maken. Zo kan het zijn dat de moties die hier genoeg steunbetuigingen krijgen over een aantal jaar misschien bij een congres van de PvdA naar voren worden gebracht.

De vier themagroepjes Onderwijs, Zorg, Krimpregio’s en NAVO zijn met de volgende moties gekomen:

 

Maatschappelijke taboes

De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

Constaterende dat:

 • Taboe-onderwerpen leiden tot onvoldoende algemene ontwikkeling

Overwegende dat:

 • Een prettige samenleving begint bij begrip voor elkaar

Besluitende dat:

 • Er voor zowel het primair- als voortgezet onderwijs een lespakket samen met de doelgroepen wordt gemaakt over maatschappelijke taboes.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Inkomensafhankelijk eigen risico

De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

Constaterende dat:

 • De kosten van zorg hoog zijn;
 • Zorg relatief duurder is voor mensen met een laag inkomen;
 • Budgetpolissen zeer populair zijn door lage premies.

Overwegende dat:

 • Sterke schouders de zwaarste lasten dragen;
 • Er weinig solidariteit is in het huidige zorgstelsel;
 • Een inkomensafhankelijk eigen risico 5 miljard per jaar oplevert.

Besluitende dat:

 • De Jonge Socialisten in de PvdA zich sterk maakt voor een inkomensafhankelijk eigen risico.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Betaalde stageplekken

De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

Constaterende dat:

 • Stagiaires worden uitgebuit als slaven;
 • Werknemers hierdoor worden verdrongen
 • Dit een afstraffende werking heeft.

Overwegende dat:

 • Wij als JS staan voor gelijkwaardigheid en wij er daarom voor moeten zorgen dat stagiaires eerlijk betaald worden voor hun werk, zodat werknemers niet verdrongen worden

Besluitende dat:

 • Er meer geld moet naar het onderwijs moet om te bewerkstelligen dat er genoeg betaalde stageplekken voor alle studenten exclusief Yannick Bults zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ontwikkeling NAVO

De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

Constaterende dat:

 • De NAVO sinds haar oprichting politieagent in de wereld speelt zonder dat de bevolking in de betreffende landen op lange termijn daar vaat bij heeft.

Overwegende dat:

 • Er in landen als Afghanistan, Libië, Syrië en Irak nog steeds geen stabiel bestuur is op basis van democratie, vrijheid en tolerantie, terwijl de NAVO daar wel voor had moeten zorgen;
 • Instabiliteit binnen de NAVO-landen zorgt voor interne problematiek. Dit ervaren wij met de toenemende spanning tussen de EU en Turkije en de inconsequentie en instabiliteit die de huidige regering van de Verenigde Staten uitdraagt.

Besluitende dat:

 • De NAVO zich moet gaan ontwikkelen tot een verdedigingsmacht die zich meer richt op ontwikkelingssamenwerking in plaats van oorlogsvoering.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Krimpregio’s

De Jonge socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

Constaterende dat:

 • Krimpregio’s in Nederland als Zuid-Limburg, Groningen, Drenthe, Zeeland, etc. leeglopen op economisch en demografisch gebied.

Overwegende dat:

 • Er hierdoor veel banen uit de krimpregio’s verdwijnen en de leefbaarheid in deze gebieden daarmee achteruit gaat.

Besluitende dat:

 • De grote kantoren van overheidsbedrijven verplaatst worden naar de krimpregio’s en dat er meer geld naar deze gebieden gaat ten behoeven van de leefbaarheid en infrastructuur.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Over alle moties kun je jouw steun betuigen via de onderstaande link. Je kunt echter niet stemmen op de motie over de ontwikkeling van de NAVO. Omdat het thema van het aankomende congres “Veiligheid” is, zal deze motie worden behandeld door een van de themagroepjes die zaterdag gevormd worden. Het is aan het themagroepje die zich hierover buigt om te kijken wat er nog aangevuld kan worden.

https://nl.surveymonkey.com/r/VDSBJDQ

Categorieën: Hervorming

Doe mee

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Voor slechts €5 ben je een jaar lid!

Ik wil lid worden!
Ik wil meer weten
Jonge Socialisten in de PvdA