Kandidaten Bestuur 2018/2019

athletes-ball-field-186076

De sollicitaties zijn verzameld en nu is het moment dat u allen kennis maakt met de kandidaten voor het bestuur van 2018/2019. Dit maal zullen er drie posities worden vervuld. Dit zullen voorzitter, secretaris en penningmeester zijn. De motivatiebrieven van de kandidaten vindt u in het onderstaande:

Voorzitter

Beste Eindhovense JS’ers,

Het afgelopen jaar was een van de belangrijkste jaren in mijn hele leven. Waarom? Ik voel een sterke socialistische kracht in onze samenleving, zeker toen ik lid ben geworden van Jonge Socialisten. Ik ben heel snel actief geworden binnen de JS en lokale PvdA, omdat ik denk dat nu tijd is om veel dingen te veranderen en beter maken, en daar ga ik voor.

Net zoals je mij kent, Ik heet Vincent Yeers en ik kom uit een ver land uit het verre oosten: China.

Maar ik heb hier in Nederland al zeven jaar gewoond, dus stamppot en stroopwafels zit ook in mijn bloed. Maar ik vraag mezelf vaak af: wie ben ik uiteindelijk?

Ik ben een jongere die vecht voor ongelijkheid, ik ben een immigrant die ook mee doet met Herdenkingsdag, ik kan het Nederlands volkslied en het Chinese volkslied zingen, ik ben een socialist. Ik ben mezelf.

Rode kameraden, ik kandideer mij als voorzitter voor de Jonge Socialisten Eindhoven. Ik heb dit jaar aan veel PVDA en JS activiteiten deelgenomen. Ik heb roze zaterdag van afgelopen weekend mede georganiseerd met de Chinese organisatie Out Abroad en JS en PVDA Gouda. Maar dit is niet genoeg, komend jaar staat er veel te gebeuren,  komend jaar wil ik hard aan werken zodat meer migrantenjongeren het politieke systeem van Nederland begrijpen. Ik wil graag na de vakantie een ‘China Day’ organiseren, omdat ik denk dat als we face-to-face praten, we elkaar beter kunnen begrijpen. Ten tweede, het punt waar ik op let is dat wij meisjes actief moeten maken in de politieke arena, vooral binnen de JS. En ook nog samenwerken met AZC Eindhoven, de dialoog aangaan met vluchtelingen jongeren is zeer belangrijk voor ons samenleving.

Ik hoop hiermee een duidelijk beeld te hebben gegeven van waarom ik me kandidaat stel voor het  voorzitterschap van de Jonge Socialisten Eindhoven. Ik hoop dat ik met mijn ervaringen en vaardigheden en enthousiasme jullie steun kunnen krijgen.  

Samenwerken, samen vooruit!

Graag zou ik in een persoonlijk gesprek mijn motivatie willen toelichten.

Met rode groet,

 

Vincent Yeers(Alafate Yeersheng)

Secretaris

Beste Jonge Socialisten,

Ik wil jullie middels deze motivatiebrief laten weten dat ik me kandideer voor de functie secretaris in het nieuw te kiezen bestuur van de Jonge Socialisten Eindhoven. In deze brief wil ik mijn plannen toelichten voor de komende periode en wil ik aangeven waar ik denk geschikt te zijn voor de functie secretaris.

Mijn naam is Viggo van Uden. Ik ben 17 jaar oud en ongeveer acht maanden lid van de Jonge Socialisten. Afgelopen bestuursperiode heb ik gefunctioneerd als algemeen bestuurslid. Ik heb veel geleerd in deze bestuursfunctie en ben blij dat ik het vertrouwen van de JS-leden heb gekregen. De bestuursperiode komt ten einde en er moet een nieuw bestuur gekozen worden door de Algemene Ledenvergadering. Ik denk dat ik geschikt ben voor de functie secretaris omdat ik geordend werk, structuur aanhoud en altijd dingen op tijd doe en daarnaast graag nieuwe dingen wil leren. Ik denk dat mijn opgenoemde eigenschappen van pas komen en dat ik door deze functie nieuwe vaardigheden bij zal leren waar ik heel veel aan zal hebben.

Ik wil als secretaris een aantal belangrijke dingen gaan doen. De website en de social media kanalen wil ik meer gaan benutten om hopelijk nog meer gemotiveerde JS-leden aan te sporen om activiteiten te komen bezoeken. Daarnaast wil ik de niet-actieve leden gaan benaderen om te vragen of ze actief willen worden en een keer op een van onze activiteiten langs willen komen. Bellen naar nieuwe leden of ze langs willen komen bij een van onze activiteiten vereist van het nieuwe bestuur natuurlijk wel dat er veel activiteiten georganiseerd moeten worden. Met het aftredende bestuur hebben we afgesproken dat ik een inhoudelijke activiteit organiseer over het thema “Europa”. Vincent gaat een inhoudelijke activiteit over het thema “China” organiseren. Dit soort activiteiten met inhoudelijke politieke en maatschappelijke thema’s spreken mij heel erg aan, en met mij vele andere JS’ers denk ik. De focus op het gebied van activiteiten wil ik dus leggen op inhoudelijke activiteiten. Daarnaast moet er natuurlijk ook zeker ruimte blijven voor gezellige borrels.

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Met het aftredende bestuur hebben we campagne gevoerd in Eindhoven, Veldhoven, Peel en Maas en Son en Breugel. Het campagne voeren moeten we denk ik zeker voortzetten. Er komen in 2019 drie verkiezingen aan. In maart mogen stemgerechtigden stemmen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Twee maanden later, in mei 2019 wordt er gestemd voor het Europees Parlement. Deze verkiezingen kunnen gunstig uitpakken voor de PvdA als we met de JS actief campagne gaan voeren.

Ik ben heel enthousiast om aan de slag te gaan als secretaris. Bij mij ligt de nadruk op het activeren van niet-actieve leden, het organiseren van veel (inhoudelijke) activiteiten en de campagne voor de komende verkiezingen.

Als er nog vragen zijn kun je me bellen/appen op onderstaand nummer.

Groeten,

Viggo van Uden +31637403067

Penningmeester

Beste Leden van de afdeling Brabant,

Het afgelopen half jaar had ik de eer om jullie penningmeester te zijn van de afdeling Eindhoven. Dit heb ik veel passie en enthousiasme gedaan. Maar het is nog niet af. Er is werk aan de winkel.

Populariteit van onze moederpartij staat op een dieptepunt, JS werft niet genoeg leden en de toekomst is niet rooskleurig.  Ik wil via het bestuur van JS Eindhoven graag een steentje bijdragen aan het herstel van de sociaal democratie.

Ik hoop dat ik op 28 juni opnieuw jullie vertrouwen krijg.

 

Groeten Melad Kohistani

Ps: ik heb hierbij ook mijn motivatiebrief van half jaar geleden bijgevoegd voor extra informatie. Link(s)

Categorieën: Algemeen

Doe mee

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Voor slechts €5 ben je een jaar lid!

Ik wil lid worden!
Ik wil meer weten
Jonge Socialisten in de PvdA